Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 5 VII

EUR/USD

EUR/USD zbliża się do wsparcia przy 1,1280, na które składa się zniesienie Fibonacciego 50 proc., poziom overbalance oraz przebite szczyty z 9 listopada i 2-14 czerwca. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostowej tendencji. Wyjście ponad 1,1445 (ostatnie maksima) pozwoli na powiększenie zwyżki do 1,1600, czyli szczytu z początku maja ubiegłego roku.

USD/JPY

USD/JPY wielkimi krokami zbliża się do oporu przy 114,35, gdzie wypada szczyt ustanowiony 10 maja. Przy tym poziomie rozegrają się dalsze losy kursu. Kontynuacja zwyżki w dłuższym terminie otworzy drogę nawet do maksimów z grudnia ubiegłego roku i stycznia bieżącego roku przy 118,70. Wsparciem pozostają lokalne szczyty z 24 maja przy 112,20.

GBP/USD

GBP/USD odbił się od oporu przy 1,3045 (szczyt z 19 maja), jednak zniżka póki co nie przybrała większych rozmiarów. Może to oznaczać, że mamy do czynienia jedynie z korektą przed ponownym atakiem wyznaczonego oporu. Jego potencjalne przebicie otworzy drogę do 1,3450, gdzie wypadają maksima z lipca i września 2016 r. Wsparcia należy szukać przy 1,28 (zniesienie 50 proc., lokalne szczyty z 9-17 czerwca).

USD/CAD

USD/CAD poważnie naruszył wsparcie przy 1,2960, gdzie wypadają dołki z 30 stycznia oraz zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. całego trendu wzrostowego (od kwietnia 2016 r.). Scenariuszem bazowym pozostaje wyraźne przebicie 1,2960 i kontynuacja spadków. W tym wypadku kolejnym wsparciem będzie kolejne zniesienie Fibonacciego, czyli 78,6 proc. przy 1,2745.

USD/CHF testuje zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 0,9680, które może zadziałać jako punkt zwrotny. Docelowo spadkowa tendencja powinna zostać podtrzymana, a najbliższym wsparciem dla spadków będzie dołek z końca czerwca w okolicach 0,9540. Ewentualne wyjście ponad 0,9680 pozwoli na zwyżkę do 0,9770 (szczyt z 14 czerwca).

AUD/USD

AUD/USD pogłębia zniżkę i przebija się przez wczorajsze dołki. Wszystko wskazuje na to, że notowania w najbliższym czasie zejdą do 0,7530, gdzie wypadają dołki z 22 czerwca. Oporem pozostają maksima z 30 czerwca w okolicach poziomu 0,7710.

NZD/USD

NZD/USD odbił się od oporu przy 0,7350. Po tak dużym wzroście przydałaby się większa spadkowa korekta, a obecnie poziomy mogą zostać wykorzystane do realizacji zysków. Wsparciami będą kolejne zniesienia Fibonacciego: 23,6 proc. przy 0,7220, 38,2 proc. przy 0,7140 i 50 proc. przy 0,7080.

EUR/PLN

EUR/PLN pozostaje zamknięty w konsolidacji między 4,22 i 4,25. Bardziej prawdopodobna jest kontynuacja zwyżki i wybicie górą, co pozwoli na podejście do 4,27. Poziom ten wielokrotnie działał jako punkt zwrotny, dlatego jego ewentualne przebicie zaowocuje większym wzrostowym ruchem.

USD/PLN

Tworząca się na wykresie dziennym kolejna duża zielona świeca jednoznacznie nakreśla dalszy kierunek kursu. Celem byków będzie opór przy 3,82, gdzie znajdziemy zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc. (najsilniejsze połączenie zniesień) oraz szczyt z 20 czerwca).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.