Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 27 IX

EUR/USD

EUR/USD aktywował formację głowy z ramionami, co wskazuje na dłuższą przerwę od wzrostów. W najbliższym czasie możliwa jest korekta, która może przybrać postać ruchu powrotnego do przełamanej linii szyi formacji przy 1,1850, jednak nie jest to konieczne. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja zniżki w kierunku 1,1660 (dołek z 17 sierpnia) i 1,1550 (zasięg wynikający z RGR).

USD/JPY

USD/JPY przełamuje się przez zeszłotygodniowe szczyty w okolicach 112,70. Trwałe zamknięcie świecy dziennej powyżej tego poziomu otworzy drogę do maksimów ustanowionych w maju i lipcu bieżącego roku w okolicach 114,50. Wsparcia można szukać przy 200-okresowej średniej kroczącej w rejonie 112,00.   

GBP/USD

GBP/USD od początku roku porusza się w obrębie kanału wzrostowego. W ostatnim czasie notowania  odbiły się od jego górnej bandy i zawróciły na południe. Strona podażowa nie wykazuje jednak nadzwyczajnej siły, dlatego ruch ten należy traktować jedynie jako korektę przed kolejnym podejściem do 1,3670 (wrześniowy szczyt). Kluczowym wsparciem dla spadków będzie 1,3260, czyli maksima z 2 sierpnia.  

USD/CAD

USD/CHF ponownie podchodzi do oporu przy 0,9775, gdzie wypadają nałożone na siebie zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 50 proc. oraz szczyty z czerwca i sierpnia 2017 r. Przełamanie tego poziomu będzie równoznaczne z aktywacją formacji podwójnego dna, której zasięg sięga poziomu 1,01 (szczyty z kwietnia i maja). Odbicie natomiast poskutkuje ponownym zejściem do tegorocznych dołków w rejonie 0,9425.

src=https://www.tms.pl/sites/default/files/gallery/27-09-2017/usdchf_tt.jpg

AUD/USD

AUD/USD wielkimi krokami zbliża się do sierpniowych dołków wypadających w rejonie 0,7800. Przebicie ich byłoby silnym sygnałem sprzedaży, jednak niedużo niżej wypada silne wsparcie cenowe (seria szczytów z 2016/17 roku) i dopiero zejście poniżej tego poziomu oznaczać będzie silniejszy ruch na południe. Oporu można szukać w okolicach 0,7900, czyli lokalnego dołka z 21 sierpnia.

NZD/USD

NZD/USD stara się wybronić lokalne wsparcie (wrześniowe minima) przy 0,7170. Przejęcie kontroli przez stronę popytową pozwoliłoby na zwyżkę w kierunku zniesień Fibonacciego: 38,2 proc. przy 0,7270 i 61,8 proc. przy 0,7330. Przebicie 0,7170 pozwoliłoby na pogłębienie zniżki do zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. w rejonie 0,7100.

EUR/PLN

EUR/PLN przełamuje się przez kluczowy opór przy 4,2950, gdzie wypadają szczyty z 11 sierpnia i 18 września. Trwałe zamknięcie świecy dziennej powyżej tego poziomu otworzy drogę do kolejnych zewnętrznych zniesień Fibonacciego: 127,2 proc. przy 4,3130 i 161,8 proc. przy 4,3370. Po drodze warto także zwrócić uwagę na górną bandę kanału wzrostowego w rejonie 4,32. Wsparciem pozostaje poziom 4,26, czyli lokalny dołek ustanowiony 22 września.

USD/PLN

USD/PLN jest bliski wybicia długoterminowego kanału spadkowego, co byłoby silną zapowiedzią zakończenia zniżkowej tendencji. Wyraźne zamknięcie świecy D1 ponad 3,6670 otworzyłoby drogę w okolice 3,80, czyli czerwcowego szczytu. W razie odbicia, strona podażowa sprowadzi notowania przynajmniej do 3,61 (lokalne maksima z 14-22 września).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.