Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny 14 IV

EUR/USD

EUR/USD odbił się od dolnej bandy kanału, w obrębie którego kurs porusza się od początku bieżącego roku. Obecnie na wykresie dziennym rysuje się spadkowa świeca, jednak ruch ten należy traktować jedynie jako korektę przed kontynuacją zwyżki. Oporami są kolejne zniesienia Fibonacciego: 38,2 proc. przy 1,0700 i 61,8 proc. przy 1,0775.

GBP/USD​

Tworząca się na wykresie dziennym formacja spadającej gwiazdy przy oporze wskazuje na możliwe odwrócenie kierunku kursu. Wyznaczona bariera składa się z linii łączącej szczyty z grudnia, lutego i marca. Scenariusz ten wspiera wysoki poziom oscylatora stochastycznego. Pierwszym ważnym wsparciem jest dołek z 9 kwietnia korespondujący ze zniesieniem Fibonacciego 50 proc. przy 1,2360.

USD/JPY 

USD/JPY wyhamował spadki przy dolnej bandzie kanału spadkowego. Rysujący się młot sygnalizuje prawdopodobieństwo zwyżkowego odbicia, jednak ruch nie powinien przekroczyć oporu w okolicach 110,10 (dołki z 27 marca, 7 kwietnia i zniesienie Fibonacciego 38,2 proc.). Kolejnego wsparcia należy szukać w okolicach poziomu 107,50, gdzie wypadają maksima z lipca 2016 r.​

USD/CAD 

USD/CAD z impetem przebił wsparcie przy 1,3270, na które składały się minima z drugiej połowy marca oraz zniesienie Fibonacciego 50 proc. Na wykresie dziennym widoczne są pierwsze sygnały aktywacji strony popytowej, co może zakończyć się zwyżkowym odreagowaniem. Może ono przybrać postać ruchu powrotnego do przebitego wsparcia. Docelowo zniżkowa tendencja powinna zostać podtrzymana, a kolejnym wsparciem jest kolejne zniesienie, czyli 61,8 proc. przy 1,3200.​

USD/CHF 

Na wykresie dziennym USD/CHF rysuje się duża zielona świeca, która przemawia za zakończeniem zniżki. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie notowania ponownie przetestują opór przy 1,0100. Przebicie go pozwoli na powiększenie wzrostów przynajmniej do 1,0170 (szczyt z 7 marca). Zanegowaniem zwyżki będzie spadek pod parytet. W tym wypadku następnym oporem jest zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.przy 0,9925.​

AUD/USD

AUD/USD testuje opór przy 0,7580 złożony ze zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. oraz dołków z 28 marca. Bariera ta z dużym prawdopodobieństwem powtrzyma rozwój zwyżki i zadziała jako punkt zwrotny, jednak warto poczekać na wyraźny sygnał wygaszenia popytu. Wsparciem są dołki ustanowione 9 marca i 11 kwietnia przy 0,7480. Poziom ten jest o tyle ważny, że jego przebicie aktywuje fomację podwójnego szczytu, którego zasięg sięga 0,7225.

NZD/USD 

NZD/USD podchodzi coraz bliżej zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 0,7020. Zauważmy, że każdy wzrostowy ruch jest coraz szybciej wygaszany, co wspiera dominację podaży. Oznacza to, że notowania z dużym prawdopodobieństwem powrócą do spadków i ponownie przetestują wsparcie przy 0,6900.​

EUR/PLN

Na wykresie dziennym EUR/PLN rysuje się już druga formacja spadającej gwiazdy. Świadczy to o słabości strony popytowej i zapowiada niedługo powrót do zniżku. Wsparciem jest dolna banda trójkąta, w obrębie którego kurs porusza się od początku kwietnia. Przebicie tego wsparcia pozwoli na przetestowanie tegorocznych minimó przy 4,20. 

USD/PLN​

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.