Tygodniowe
Źródło: TMS Brokers

Ryzyko polityczne osłabia złotego

Kurs EUR/PLN po raz pierwszy w tym miesiącu wzrósł powyżej 4,16, a USD/PLN do 3,06. Uważamy, że w najbliższych dniach, przeciągający się „kryzys polityczny” powinien przekładać się na stopniowe osłabienie polskiej waluty.

USA: Fed mniej „jastrzębi”

Zgodnie z oczekiwaniami Fed ograniczył program skupu aktywów o kolejne 10 mld USD (do 35 mld USD). Zaskoczeniem jednak okazały się projekcje makroekonomiczne. Mimo ostatniego wzrostu inflacji, jej prognoza na ten rok zmieniona została jedynie marginalnie (z 1,4 – 1,6 do 1,5 – 1,6 proc. dla inflacji bazowej), natomiast stosunkowo mocno Fed obniżył prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok (z 2,8 – 3,0 do 2,1 – 2,3 proc.), tłumacząc to słabym pierwszym kwartałem z powodu rekordowo mroźnej zimy. Mimo tego mediana prognoz dla stopy procentowej na koniec 2016 roku wzrosła z 2,25 do 2,5 proc. Ostatecznie rozstrzygnięcia posiedzenia FOMC przełożyły się na osłabienie dolara wobec większości walut. W kontekście kursu EUR/USD uważamy jednak, że wzrosty z tego tygodnia to jedynie korekta, po której notowania powrócą do spadków. Przy coraz luźniejszej polityce pieniężnej ECB oraz perspektywie jej zacieśnienia przez Fed, nie widzimy przestrzeni do trwałego umocnienia euro względem dolara. Słabość amerykańskiej waluty przełożyła się również na wzrost kursu GBP/USD do najwyższego poziomu od 2008 roku (1,7060). Stosunkowo dobre dane z brytyjskiej gospodarki w połączeniu z perspektywą podwyżki stóp, jak to określił Mark Carney (a następnie potwierdził protokół z posiedzenia Banku Anglii) - wcześniej niż oczekują inwestorzy, utwierdzają nas w przekonaniu, że w najbliższych miesiącach funt szterling pozostanie jedną z najsilniejszych walut w gronie G-10. Z drugiej strony podwyżkę stóp, w czasie odłożyć może spadająca inflacja. W maju indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 1,5 proc. ujęciu rocznym, czyli najmniej od 2009 roku. Mimo ostatnich silnych spadków kursu EUR/GBP uważamy, że cały czas utrzymuje się przestrzeń do dalszych zniżek. Wpływ na to powinny mieć (podobnie jak na EUR/USD) rozbieżne drogi polityk pieniężnych Banku Anglii oraz Europejskiego banku Centralnego. Zakładamy również, że funt pozostanie mocy wobec złotego.

Polska: wzrost ryzyka politycznego

W maju produkcja przemysłowa wzrosła o zaledwie 4,4 proc. w ujęciu rocznym, czyli znaczne poniżej najniższej prognozy wśród 22 instytucji finansowych ankietowanych przez agencję Bloomberg oraz najmniej od czerech miesięcy. Wynagrodzenia w maju natomiast wzrosły o 4,8 proc. w ujęciu rocznym, a zatrudnienie o 0,7 proc. Z kolei inflacja bazowa pozostała na poziomie 0,8 proc. r/r. Podtrzymujemy nasze zdanie, że niska inflacja nie wywoła decyzji o obniżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Sądzimy bowiem, że Polsce nie grozi długoterminowa, tak niska inflacja, czy wręcz deflacja. Uważamy, że pod koniec roku tempo wzrostu cen zacznie stopniowo przyspieszać w kierunku celu NBP. Ostatnie dni tygodnia przyniosły spadek wartości polskiej waluty. Przyczyną osłabienia po części prawdopodobnie był wzrost ryzyka politycznego, tym razem nie związanego z Ukrainą, a z sytuacją wewnętrzną w naszym kraju, czyli tzw. „aferą podsłuchową” i jej konsekwencjami, z możliwym upadkiem obecnego rządu włącznie. Odwrót od polskich aktywów widoczne było również na rynku długu. W gronie rynków wschodzących, polskie obligacje w piątek bowiem w największym stopniu. Przeciągający się „kryzys polityczny” powinien podtrzymywać negatywne nastawienie inwestorów zagranicznych do polskich obligacji i złotego.  

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.