Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 7 marca

Według ostatniego raportu CFTC* w tygodniu zakończonym 7 marca sumaryczna wartość długich pozycji netto w USD zwiększyła się o 2,68 mld USD do 16,66 mld USD. Był to pierwszy wzrost po ośmiu tygodniach spadków, co pokazuje wyraźny zwrot w nastawieniu. Skok rynkowych oczekiwań przed marcową podwyżką stóp procentowych Fed do 100 proc. przede wszystkim stał za popytem na dolara.

EUR zanotowało przyrost krótkich pozycji (o 16,3 proc. t/t) do 60 tys. kontraktów, co można wiązać z przekonaniem, że jastrzębi Fed w zestawieniu z ryzykami politycznymi Europy ułatwi spadki EUR/USD. Po dacie raportowania informacje o możliwych podwyżkach stóp procentowych EBC przed zakończeniem QE wysłały EUR/USD na wyższe poziomy, co prawdopodobnie wiązało się z redukcją pozycji spekulacyjnych.

Wyraźnie wzrosła liczba krótkich pozycji netto w GBP, co prawdopodobnie było związane z przełamaniem istotnego poziomu technicznego na 1,2350 GBP/USD. Rynek stwarza wrażenie chęci bycia na krótkiej pozycji w GBP i każde złamanie bariery technicznej przynosi aktywację zleceń spekulacyjnych.

Na JPY sprzedaż dominowała pierwszy raz od ośmiu tygodni, podkreślając rolę USD/JPY jako podstawowego kanału odzwierciedlającego zmiany w polityce monetarnej Fed i wzrost rentowności obligacji skarbowych. Krótka pozycja netto na poziomie -55 tys. kontraktów jest na poziomach z początku lutego.

W relacji do walut surowcowych pozycja USD nie uległa większej zmianie, jednak trzeba znaczyć, że główny ruch na AUD/USD, NZD/USD i USD/CAD rozpoczął się 8 marca, tj. po dniu raportowania CFTC. Kolejny raport prawdopodobnie pokaże wyraźne pogorszenie się pozycji AUD, NZD i CAD.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.