Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Raport CFTC: stan na 4 lipca

Tydzień zakończony 4 lipca stał przede wszystkim pod znakiem napływu pozytywnych danych dotyczących amerykańskiej gospodarki. W cieniu rewizji wzrostu gospodarczego za I kwartał o 0,2 pp. do poziomu 1,4 proc. znalazły się ponadprzeciętnie wysoki ISM dla sektora przemysłowego (57,8 pkt, konsensus: 55,1 pkt) czy wzrost dochodu dysponowanego przez gospodarstwa domowe (0,4 proc. m/m, konsensus: 0,3 proc.). Niestety poprawa sytuacji biznesowej, wskazywana między innymi przez indeks Chicago PMI (65,7 pkt, konsensus: 58,0 pkt) nie pomogła amerykańskiej walucie na zwiększenie sumarycznej pozycji netto. Obecnie należy mówić o przejęciu inicjatywy przez pozycje krótkie, których nagromadzenie można tłumaczyć spodziewanym napływem rozczarowujących wskazań oraz poluzowaniem warunków finansowych pomimo przeprowadzania cyklu podwyżek przez Fed.

Dość potężny wzrost pozycji spekulacyjnej netto odnotowano w euro, którego motorem wzrostu przez moment był mylnie odebrany przez rynek prezes ECB Mario Draghi. Należy domniemywać, że brak napływu komentarzy ze strony Rady Prezesów na temat pozornie jastrzębiego wystąpienia wypchnęłoby pozycję netto na tegoroczne maksima. Czynnikiem, który dość istotnie zaważył na sentymencie mogła okazać się wstępna inflacja HICP za czerwiec. Rynek spodziewał się, że dynamika cen w strefie euro osunie się z 1,4 proc. r/r do 1,2 proc. Silniejsze wskazanie (1,3 proc. r/r) to między innymi zasługa względnie silnych procesów inflacyjnych w niemieckiej gospodarce. Obecnie oczekujemy wzrostu pozycji spekulacyjnej netto w euro. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest między innymi silny wzrost niemieckiej produkcji przemysłowej w maju, która napawa pozytywnie przed szacunkami PKB za II kwartał. Bardziej dynamiczny tempo wzrostu będzie podnoszony przez bardziej jastrzębie głosy w Radzie Prezesów, którym obecnie brakuje argumentu w postaci silnej inercji procesów cenowych.

Zmniejszenie prawdopodobieństwa twardego BREXIT-u oraz zmiana retoryki Marka Carneya, gubernatora Banku Anglii, na bardziej jastrzębią to główne czynniki, którym funt szterling zawdzięcza przyrost pozycji spekulacyjnej o 11,4 tys. kontraktów. Można domniemywać, że wraz z biegiem czasu ujemna pozycja netto będzie ulegała coraz silniejszej redukcji z racji na plany częściowego porzucenia luzowania ilościowego. Bardziej spektakularną zmianę w sentymencie skutecznie ograniczył wydźwięk nadchodzących danych, które można potraktować jako mieszane.

Po ostatnich wypowiedziach przedstawicieli Banku Japonii można wnioskować, że porzucenie ultraekspansywnej polityki monetarnej nastąpi zdecydowanie później niż można było się wstępnie spodziewać. Tym razem z tygodnia na tydzień ilość pozycji spekulacyjnych w jenie spadła o 13,7 tys. do poziomu -75 tys. Odnotowany spadek powinien być dodatkowo wiązany z wyrażanym przez rynek popytem na bardziej ryzykowne aktywa, oddalając tym samym kapitał od bezpiecznych przystani. Spodziewamy się pogłębienia ujemnej pozycji spekulacyjnej netto w następnym raporcie CFTC, co uzasadniamy posunięciem Banku Japonii w zakresie nielimitowanego skupu obligacji.

Przetasowania na rynku ropy naftowej oraz bardziej jastrzębie nastroje członków Banku Kanady istotnie przyczyniły się do aprecjacji waluty. Wzrost pozycji spekulacyjnej netto uległ lekkiemu wyhamowaniu. Na dzień 4 lipca zmiana wynosiła zaledwie 10,1 tys. wobec 33,4 tys. podanych tydzień wcześniej. Sprzymierzeńcem zacieśniania pozostaje napływ solidnych danych, które wyraźnie wskazują na powrót kanadyjskiej gospodarki na tory szybszego wzrostu oraz procesów cenowych nie wymagających interwencji banku centralnego. Obecnie nie spodziewamy się nagłej zmiany sentymentu skutkującego zmniejszeniem pozycji spekulacyjnej netto. Na podstawie kalkulacji wykorzystujących różnicę w kontraktach na stopę procentową stwierdza się wycenę podwyżki przez rynek na poziomie 93,0 proc.

* Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.