Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 3 października

W tygodniu zakończonym 3 października spekulanci zwiększyli ekspozycje netto w USD o 0,42 mld USD, pierwszy raz po sześciu tygodniach sprzedaż na łączną kwotę 6,99 mld USD. Wycena podwyżki Fed w grudniu pozostaje wysoko (~80 proc.), a dane o płacach we wrześniowym raporcie NFP wspierają USD. Mimo to rynek dalej szuka silniejszego impulsu i o pozycjonowaniu w krótkim terminie może decydować piątkowy odczyt inflacji CPI.

Kupowanie USD w największym stopniu odbywało się względem JPY. Krótka pozycja netto w jenie powiększyła się o 13 tys. kontraktów do 84 tys. i jest największa od dwóch miesięcy. Jednak w odniesieniu do pozostałych głównych walut, EUR i GBP, wciąż dominuje sprzedaż dolara. Długa pozycja w EUR/USD przyrasta jednak dużo wolniej niż w poprzednim tygodniu (o niecałe 3 tys. kontraktów), co może sugerować wyczerpywanie się siły kupujących. W przypadku GBP skok długiej pozycji netto z 5 tys. do 20 tys. kontraktów mógł być ostatnim zrywem, gdyż w dniach po dacie raportowania funt silnie tracił w reakcji na wzrost niepewności o sytuację polityczną.

Spekulanci pozostają pozytywnie nastawieni do walut surowcowych, choć widać pierwsze rysy. Długa pozycja netto w AUD spadła w ostatnim tygodniu, choć redukcja o 5 tys. do 72 tys. kontraktów nie jest alarmującym sygnałem. Jednocześnie ekspozycja w NZD i CAD pozostaje stabilna.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.