Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 29 sierpnia

W tygodniu zakończonym 29 sierpnia skumulowana pozycja krótka w USD zwiększyła się o 0,65 mln USD do 14,4 mld USD. Krótka pozycja zaczęła zahaczać o ekstrema, co by tłumaczyło odreagowanie, które nastąpiło już w ostatni wtorek. Rozczarowujący raport NFP z pewnością nie pomaga w odkupowaniu USD, choć lepszy ISM w piątek neutralizował gorsze dane z rynku pracy. Więcej wskazuje na to, że z technicznego rozkładu ekspozycji inwestorów spekulacyjnych coraz trudniej będzie osłabiać dolara.

Długa pozycja netto w EUR zanotował spadek o 1,5 tys. kontraktów do 86,5 tys. kontraktów w czasie, kiedy EUR/USD został wypchnięty ponad 1,20. Szybki odwrót z nowych trzyletnich szczytów prawdopodobnie był podsycany domykaniem pozycji przez spekulantów (stąd spadek ekspozycji netto). Obawy o komentarze odnośnie siły EUR na czwartkowej konferencji ECB będą powstrzymywać przed kupnem euro w krótkim terminie.

Ostatnie informacje o testach balistycznych Korei Płn. podniosły awersję do ryzyka, co przekłada się na wzrost długich pozycji i spadek krótkich pozycji w JPY. Krótka pozycja netto skurczyła się o 5,6 tys. W przypadku funta rynek trzeci tydzień z rzędu kontynuował sprzedaż waluty. Krótka pozycja netto powiększyła się o kolejne 12 proc. do 52 tys. kontraktów, jednakże po dacie raportowania zauważalny jest wzrost popytu na GBP (częściowo związany z odwijaniem długich pozycji w EUR/GBP). W efekcie krótkie pozycje spekulacyjne w funcie mogą być podstawą do głębszego odbicia waluty.

Wśród walut surowcowych wyróżnia się AUD, gdzie duga pozycja netto na 66,5 tys. jest najwyższa od kwietnia 2013 r. Apetyt na ryzyko i rajd cen surowców przemysłowych napędzały popyt na walutę, choć nowe rekordy podnoszą ryzyko realizacji zysków.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.