Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 28 listopada

W tygodniu zakończonym 28 listopada skumulowana pozycja krótka netto w USD zwiększyła się o 1 mld USD do 5,4 mld USD. Jednakże od tamtego momentu klimat wokół USD poprawił się, a Senat USA przegłosował swoją wersję ustawy podatkowej, co podbiło notowania dolara. W kolejnym raporcie powinniśmy oczekiwać oznak stabilizacji ekspozycji w USD.

Największa wyprzedaż dolara miała miejsce w relacji do jena. Krótka pozycja netto w JPY zmniejszyła się o 10 proc. do 111 tys., czemu towarzyszył zjazd USD/JPY pod 112. Następujące później odbicie USD/JPY sugeruje, że nie doszło do dalszego redukowania pozycji w jenie i rynek wciąż pozostaje z silnym nastawieniem na rzecz powrotu większych wzrostów kursu.

Ubytek długich pozycji w EUR (o 6 tys. do 90 tys.) mógł odpowiadać za zatrzymanie wzrostów EUR/USD i trwającą konsolidację blisko 1,19. Pozycja netto w GBP obróciła się na nieznaczną przewagę długich pozycji (5 tys. kontraktów). Niskie zaangażowanie kapitału spekulacyjnego sugeruje brak zdecydowania, ale też ułatwiło nabudowanie pozycji w kolejnych dniach wraz z sygnałami postępów w negocjacjach Brexitu.

Wśród walut surowcowych widać marginalne osłabienie pozycji ADU i NZD i delikatny przyrost długich pozycji w CAD. W przypadku AUD martwić może jednak dziewiąty z rzędu tydzień redukcji długich pozycji, co świadczy o stale słabnącym zaufaniu inwestorów.

 *Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.