Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 26 września

W tygodniu zakończonym 26 września spekulanci nasili sprzedaż USD pomimo jastrzębiej retoryki Fed i odbicia indeksu dolarowego DXY. Krótka pozycja netto przyrosła o 4,4 mld USD, prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednich pięciu tygodniach. Biorąc pod uwagę podtrzymanie wzrostów DXY, rosnące szanse na grudniową podwyżkę Fed i poprawę klimatu wokół reformy podatkowej USA, kapitał spekulacyjny znajduje się pod rosnącą presją wyjścia z nietrafionych pozycji, co wkrótce może być dodatkowym paliwem dla umocnienia dolara.

Euro zanotowało najsilniejsze kupno wobec USD, a długa pozycja netto zwiększyła się o 40 proc. do 88 tys. kontraktów. Co ciekawe w rozbiciu szczegółowym to redukcja krótkich pozycji w głównej mierze odpowiadała za zmianę pozycji netto. To sugeruje, że kapitał spekulacyjny był zaangażowany w sprzedaż EUR/USD od 1,20, ale liczył na zamknięcie handlu w konsolidacji ponad 1,18, jednak inne segmenty rynku (banki, korporacje) kontynuowały wyprzedaż EUR, stając się teraz dominującą siłą. Teraz zagrożone pozostają długie pozycje spekulacyjne z okresu letniego, które wówczas ciągnęły EUR/USD w górę, a teraz zyski na nich topnieją.

W przypadku funta zmiana pozycji spekulacyjnej również nie współgra z zachowaniem GBP/USD. Pierwszy raz od listopada 2015 r. pozycja netto w GBP przeszła na pozytywną stronę 15 tys. kontraktów. Przy szansach na listopadową podwyżkę stopy procentowej Banku Anglii wycenionych na ponad 80 proc., spekulanci mogą mieć trudność dalej podtrzymać generalny optymizm względem funta. Dodatkowo rewizja w dół dynamiki PKB w ubiegłym tygodniu (do najniższego poziomu od 2013 r.) może nasilać stopniowo redukowanie długich pozycji w GBP.

„Czysto” za to wygląda pozycjonowanie w JPY, gdyż w raportowanym tygodniu krótka pozycja netto zwiększyła się o 20 tys. kontraktów do przeszło 70 tys. w ślad za wzrostami USD/JPY. Wzrosty rentowności obligacji skarbowych USA oraz zapowiedź przyspieszonych wyborów w Japonii jest mieszanką premiującą sprzedaż JPY. Przyrost krótkich pozycji w jenie był najsilniejszy od 11 tygodni.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.