Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 23 maja

W tygodniu zakończonym 16 maja skumulowana pozycja w USD zmniejszyła się o 4,96 mld USD, co było najsilniejszą redukcją od 13 grudnia. Afera wokół kontaktów sztabu prezydenta Trumpa z Rosją przyćmiła fundamenty ekonomiczne dolara, jednak od daty raportowania indeks dolarowy DXY przeszedł w konsolidację, co implikuje zahamowanie ucieczki kapitału.

Największa zmiana wystąpiła w pozycjach w EUR, gdzie rynek zwiększył długie pozycje netto o 27 tys. kontraktów do 65 tys., podnosząc trzyletnie szczyty. Spekulanci mają za sobą pięć tygodni z rzędu kupowania euro, jednak ostatnia korekta EUR/USD sugeruje, że seria może zostać przerwana. Słabość dolara pomagała też w domykaniu długich pozycji w USD/JPY – krótka pozycja netto w jenie zmniejszyła się o 14 proc. do 52 tys. kontraktów.

Szósty tydzień z rzędu inwestorzy netto kupowali GBP, w rezultacie pozycja netto na -24 tys. kontraktów skurczyła się do najniższej od marca 2016 r. Jednak w ostatnich dniach na funcie ciąży topniejąca przewaga Partii Konserwatywnej nad Laburzystami w sondażach przed wyborami parlamentarnymi. Z tego względu można przyjąć, że rynek powrócił do silniejszej sprzedaży funta. Na dodatkową uwagę zasługuje, fakt, że w ciągu tych sześciu tygodni pozycja netto zmieniała się praktycznie tylko pod wpływem redukcji krótkich pozycji. Długie pozostawały bez zmian, co sugeruje, że inwestorzy spekulacyjni nie wdzieli podstaw do większego optymizmu wobec funta, a jedynie realizowali zyski z pozycji budowanych po referendum ws. Brexitu.

Nastawienie do walut surowcowych nie uległo większej zmianie, co jest zastanawiające, biorąc pod uwagę aprecjację AUD, NZD i CAD w okresie badania. Długa pozycja netto w AUD zmniejszyła się siódmy tydzień z rzędu i obecnie jest bliska równowagi (3 tys. kontraktów). Rajd cen ropy naftowej przed posiedzeniem OPEC nie przekonał inwestorów spekulacyjnych do pozbycia się krótkich pozycji w CAD – wręcz przeciwnie, przybyło ich 1 tys. Zmiana jest jednak wyraźnie mniejsza niż w poprzednich tygodniach, co może sugerować, że rynek osiągnął punkt kulminacyjny i jest bliski odwrotu.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.