Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 2 maja

W tygodniu zakończonym 2 maja skumulowana pozycja w USD skurczyła się o 2,8 mld USD do 13,2 mld USD, schodząc poniżej tegorocznych minimów i cofając się do dołka z września 2016 r. Seria słabszych od oczekiwań danych makro z USA (PKB, ISM dla przemysłu) umniejszało apetyt na utrzymywanie długich pozycji w USD. Jednak od tego czasu otrzymaliśmy sygnały z Fed bagatelizujące przejściową słabość w danych i solidne odbicie w zatrudnieniu w kwietniu, co powinno przynajmniej zatrzymać redukcję długich pozycji w USD.

Dane dotyczące EUR pokazują ucieczkę z krótkich pozycji na kilka dni przed drugą turą wyborów we Francji. Krótka pozycja netto w EUR spadła z 21 tys. kontraktów do zaledwie 2 tys., co sugeruje, że jeszcze przed poznaniem oficjalnych wyników rynek wyceniał zwycięstwo Macrona. Mimo to po strukturze danych widać, że pozycja netto kurczy się przede wszystkim pod wpływem zamykania krótkich pozycji spekulacyjnych, natomiast nie widać nasilenia otwierania pozycji długich. Jeśli rynek nie znajdzie podstaw do zbudowania świeżego optymizmu względem euro, EUR/USD może nie znaleźć siły do dalszych wzrostów.

Fundusze hedgingowe trzeci tydzień z rzędu odkupują funta jako pokłosie skoku GBP po nieoczekiwanej zapowiedzi przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Krótka apozycja netto na 81 tys. kontraktów jest najniższa od początku marca. Kapitał spekulacyjny z opóźnieniem zareagował na zmianę położenia GBP i teraz jest główną siłą ciągnącą GBP/USD pod 1,30.  Tymczasem w przypadku JPY fundusze powróciły do sprzedaży jena, co ma najprawdopodobniej związek z poprawą klimatu inwestycyjnego i spadkiem apetytu na „bezpieczne przystanie”. Krótka pozycja netto zwiększyła się o 14 proc. do 31 tys. kontraktów.

Wśród walut surowcowych pozycja netto w AUD uległa marginalnej zmianie, choć wyróżniająca się przewaga długich pozycji (na tle shortów w NZD i CAD) po części tłumaczy skalę wyprzedaży AUD/USD, jaka miała miejsce po 2 maja. CAD zanotował pogłębienie sprzedaży, co było wymuszone przez spadki cen ropy naftowej oraz sugestie zaostrzenia stosunków handlowych między USA i Kanadą.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.