Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 18 kwietnia

W tygodniu zakończonym 18 kwietnia skumulowana pozycja w USD skurczyła się o 0,4 mld USD do 16,1 mld USD, odwracając podobnej wielkości wzrosty z poprzedniego tygodnia. USD w tym okresie był w tle innych wydarzeń (ryzyka geopolityczne, wybory we Francji), wobec których jego pozycja była neutralna. W najbliższych dniach sytuacja może ulec zmianie, biorąc pod uwagę istotne dane o PKB za pierwszy kwartał oraz zapowiedź przedstawienia szczegółów reformy podatków przez administrację Trumpa.

EUR zanotowało trzeci tydzień z rzędu powiększenia się krótkiej pozycji netto, w ostatnim tygodniu o 14 proc. do 21,6 tys. kontraktów. Jest to największa negatywna pozycja od pięciu tygodni. Przy odliczaniu do pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji przeważali inwestorzy przygotowujący się na niekorzystny dla EUR wynik (wysokie poparcie dla Marine Le Pen). Znając już wyniki po pierwszej turze, można oczekiwać, że redukcja tych pozycji mogła być odpowiedzialna za skalę skoku EUR na otwarciu handlu w tym tygodniu.

Zapowiedź przez premier Wielkiej Brytanii Theresę May przyspieszonych wyborów parlamentarnych wystąpiła w ostatnim dniu gromadzenia przez CFTC danych, jednak w danych o pozycji kapitału spekulacyjnego nie widać gwałtownej redukcji krótkich pozycji. Krótka pozycja netto zmniejszyła się tylko o 6,4 tys. kontraktów do 99,5 tys. kontraktów. Po danych można wnioskować, że inne segmenty rynku (banki, korporacje) mogły być w zdecydowanej większości odpowiedziane za aprecjację GBP 18 kwietnia. Brak wzrostów GBP/USD w kolejnych dniach sugeruje, że kapitał spekulacyjny nie poszedł śladem innych uczestników rynku i mógł nie przystąpić do redukcji swoich pozycji, co zaciemnia obraz pozycjonowania na GBP.

Krótka pozycja netto w JPY uległa dalszej redukcji, gdyż napięcia geopolityczne wokół Korei Północnej i popyt na bezpieczne przystanie premiował jena. Ekspozycja krótka netto zmniejszyła się o 12,4 proc. do 30,5 tys. kontraktów. W przypadku walut surowcowych zmiany były niewielkie. Rynek nieznacznie zredukował długą pozycję netto w AUD po gołębim odbiorze minutek RBA. Powrót spadków cen ropy utrzymuje krótką pozycję netto w CAD.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.