Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 17 października

W tygodniu zakończonym 17 października skumulowana pozycja krótka netto w USD skurczyła się o 3 mld USD do -15 mld USD. Pozytywna dla dolara zmiana nastąpiła nawet pomimo rozczarowania danymi o inflacji CPI z USA. Neutralizującym faktem były spekulacje dotyczące nowego prezesa Fed i jego jastrzębiego nastawienia. W dniach po publikacji raportu dodatkowym impulsem stały się informacje o procedowaniu uchwały budżetowej w Kongresie USA, co przybliża zatwierdzenie reformy podatkowej. Odbicie indeksu dolarowego po dacie raportowania sugeruje dalsze uciekanie kapitału spekulacyjnego z krótkich pozycji w USD.

EUR zaliczyło największy odpływ kapitału i redukcję długich pozycji względem dolara. Długa pozycja netto zmniejszyła się o prawie 8 tys. kontraktów do 90,5 tys., a zatem o 1,2 mld USD. Zamieszanie w Hiszpanii oraz wątpliwości, czy zbliżające się posiedzenie EBC przyniesie jastrzębie impulsy, przełożyły się na porzucanie pozycji długich. Szczegóły strategii wygaszania skupu aktywów przez ECB, które mają być przedstawione 26 października, będą kluczowe dla układu sił w kolejnych tygodniach.

Istotne ograniczanie pozycji długich zanotował też GBP – pozycja netto skurczyła się o 11 tys. kontraktów do 5 tys. Katalizatorem do sprzedaży były niespełnione oczekiwania na pozytywne zaskoczenia w inflacji CPI, jak również członkowie Banku Anglii w swoich wypowiedziach powstrzymywali się od przesądzania listopadowej podwyżki stopy procentowej. Zdecydowanie mniej zmienne było pozycjonowanie na USD/JPY (0,1 tys. kontraktów), co należy tłumaczyć wyczekiwaniem na wynik wyborów parlamentarnych w Japonii.

W przypadku walut surowcowych wyróżnia się redukcja długiej pozycji netto w dolarze australijskim (o 7 tys. kontraktów), mimo że w badanym tygodniu AUD pozostawał względnie silny. Wycofywanie się kapitału spekulacyjnego z wspierania wzrostów AUD może być zapowiedzią głębszego cofnięcia dla kursu. NZD i CAD utrzymały długie pozycje netto, jednak informacje o zmianie partii rządzącej w Nowej Zelandii oraz rozczarowanie danymi z Kanady przyniosły silne przeceny walut, co z pewnością były podsycane domykaniem długich pozycji spekulacyjnych.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.