Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: CPI z USA, protokół EBC, produkcja przemysłowa z EZ/Wlk. Bryt., RPP, sprzedaż detaliczna z USA/Australii

W USA tradycyjnie po raporcie z rynku pracy przychodzi kilkudniowa posucha w ważnych publikacjach i dopiero w piątek otrzymamy grudniowe szacunki CPI i sprzedaży detalicznej. Inflacja raczej nie pokaże istotnego przyspieszenia, gdyż będzie ciągniona w dół przez spadki cen benzyny (odreagowanie wzrostów z poprzednich miesięcy wywołanych huraganami). W efekcie roczny wskaźnik ma się obniżyć z 2,2 proc. do 2,1 proc., ale inflacja bazowa ma pozostać na 1,7 proc. Odczyt zgodny z prognozami nie wystarczy, by umocnić USD. Dane o sprzedaży będą testem konsumpcji w okresie świąt (prog. 0,5 proc. m/m) w zderzeniu z imponującym odczytem za listopad (0,8 proc.). Wskaźniki nastrojów konsumentów za grudzień były jednak silne, co dobrze rokuje dla publikacji.

Nie sądzimy, aby dane o zamówieniach przemysłowych z Niemiec (pon) lub produkcja przemysłowa z Eurolandu (czw) mogły zaburzyć sentyment wokół EUR. Minutki EBC (czw) z grudniowego posiedzenia raczej potwierdza to, co usłyszeliśmy na konferencji prezesa Draghiego – bank podtrzymuje gołębi przekaz o utrzymaniu skupu aktywów co najmniej do września 2018 r., a stopy procentowe nie zostaną ruszone jeszcze długo po zakończeniu QE. Mimo to rynek wzmacnia przekonanie, że EBC z czasem będzie bardziej jastrzębi, co przekłada się na solidny popyt na EUR.

W Wielkiej Brytanii mamy produkcję przemysłową i bilans handlowy (śr). Produkcja nieprzerwanie rosła od kwietnia do września z płaskim odczytem w październiku, co łącznie podnosi ryzyko korekty, ale z drugiej strony indeks PMI pozostaje na wysokim poziomie świadczącym o kontynuowanej ekspansji. Przy konsensusie na poziomie 0,4 proc. m/m gorszy odczyt może mieć większą siłę oddziaływania na GBP. Po bilansie oczekuje się utrzymanie deficytu na poziomie z października, tj. ok. 11 mld GBP. Ogólnie jesteśmy pesymistycznie nastawieni do GBP, spodziewając się kolejnej fali obaw o postępy negocjacji Brexitu, jednak w krótkim terminie funt może pozostać mocny słabością innych walut, szczególnie na GBP/USD i GBP/JPY.

W Norwegii CPI (śr) ma wzrosnąć w grudniu do 1,5 proc. r/r z 1,1 proc. w listopadzie, co by wypadało powyżej prognoz Norges Banku (1,3 proc.). Słabość korony przekłada się na wzrost cen, ale pełny efekt zobaczymy w kolejnych miesiącach. Akceleracja procesu będzie skłaniać Norges Bank do podwyżki stóp procentowych, choć nie prędzej, jak w drugim półroczu, więc w krótkim terminie wpływ danych na NOK będzie umiarkowany. Podobnie CPI ze Szwecji (pt) może mieć ograniczone odbicie w kursie SEK, biorąc pod uwagę, że jesteśmy dopiero co po decyzji Riksbanku. Uważamy, że wycena walut skandynawskich jest zaniżona, jednak na rynku nie widać większego zainteresowania w handel SEK i NOK, więc póki co równie dobrze waluty mogą pozostać w konsolidacji.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję (śr), ale nikt nie ma złudzeń, że stopy procentowe ulegną zmianie. Spadek inflacji CPI z grudniu do 2 proc. z 2,5 proc. w listopadzie przemawia za argumentacją gołębi, że inflacja nie ucieka spod kontroli banku centralnego. Poza tym inflacja bazowa wciąż pozostaje nisko (ok. 1 proc.), i dopóki tutaj nie dojdzie do przyspieszenia, nie ma co liczyć na zwrot w polityce pieniężnej. W międzyczasie złoty pozostaje beneficjentem napływu kapitału na rynki wschodzące, ale jest to na tyle niestabilny czynnik, że zwrot może nastąpić w każdym momencie, szczególnie że złoty zaszedł za daleko i za szybko.

Z perspektywy JPY wskaźniki rynkowe w dalszym ciągu przyćmiewają dane makro, w rezultacie odczyty salda bieżącego i bilansu handlowego (pt) powinny zostać zignorowane. Wzrosty na światowych rynkach akcji, a przede wszystkim na tokijskiej giełdzie negatywnie odbijają się na kondycji JPY. To oraz rosnące rentowności obligacji w USA i Europie wpływają na rosnącą dywergencję stóp procentowych z Japonią, ciągnąc w górę USD/JPY i EUR/JPY.

W Australii sprzedaż detaliczna za listopad (czw) ma wskazać na podtrzymanie solidnego wzrostu o 0,4 proc. po 0,5 proc. w październiku. To dobrze będzie rokować dla wkładu konsumpcji do dynamiki PKB w IV kw., ale jest mało realne, aby dane skłoniły RBA do zmiany języka na bardziej jastrzębi. Niezależnie od tego AUD korzysta na słabości USD oraz wzrostach cen miedzi. Pozwolenia na budowę domów są jedyną pozycją w kalendarzu z Nowej Zelandii, co sugeruje, że NZD będzie podążał za globalnymi trendami, a apetyt na ryzyko sprzyja.

W Kanadzie rozpoczęte budowy domów (wt) i wydane pozwolenia na budowę (śr) nie są pierwszorzędnymi publikacjami i z tego powodu mają nikłe szanse na zachwianie CAD. Waluta korzysta na dobrym klimacie rynkowym oraz rosnących cenach ropy naftowej, choć z początkiem roku rynek zdaje się sięgnąć poziomu wykupienia. O ile w najbliższych dniach Bank Kanady nie zasugeruje, że są duże szanse na podwyżkę stóp procentowych w styczniu, będzie trudno o świeży katalizator do umocnienia CAD.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/