Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: FOMC, NFP, ISM/PMI, PKB z Eurolandu, Norges Bank, RBA, rynek pracy z Kanady

Poniedziałek jest dniem wolnym w większości Europy, w tym Wielkiej Brytanii, więc pod nieobecność londyńskiego City regularny handel na rynkach wystartuje dopiero we wtorek.

Posiedzenie FOMC z decyzją w środę oraz raport z rynku pracy w piątek to najważniejsze pozycje kalendarza z USA. Zmiany w polityce Fed po marcowej podwyżce są mało prawdopodobne. Posiedzeniu nie towarzyszy ani konferencja, ani rewizja prognoz. Dalej spodziewamy się, że Fed podniesie znowu stopy procentowe w czerwcu, jednak nie spodziewamy się wskazówek w tym kierunku w przyszłym tygodniu. Przed marcową decyzją Fed zebrał doświadczenie, że jest w stanie przegotować rynki na podwyżkę w czasie krótszym niż trzy tygodnie, stąd będzie czekał i gromadził dane, jak najdłużej, zanim zyska pewność, że kolejna podwyżka nie będzie błędem. Jednak podtrzymanie optymistycznego poglądu na gospodarkę przez Fed może wystarczyć, by wesprzeć USD.

W odniesieniu do rynku pracy konsensus zakłada wzrost zatrudnienia w kwietniu o 193 tys. po obciążonym czynnikami pogodowymi wzroście o 98 tys. w marcu. Uwaga będzie też na dynamice wynagrodzeń, gdzie spodziewany jest wzrostu o 0,3 proc. m/m. Pozwoli to utrzymać dynamikę roczną na 2,7 proc., co wydaje się warunkiem wystarczającym dla podwyżki Fed w czerwcu. Poza tym rynek będzie śledził odczyty indeksów ISM (pon, śr), gdzie ryzyka są po stronie odejścia wskaźników od ostatnich szczytów jako oznaka wytracania tempa ekspansji, o czym już dowiodły indeksy regionalne.

W strefie euro dane o PKB za pierwszy kwartał (śr) będą analizowane pod kątem potwierdzenia silnych wskazań wskaźników nastrojów (w tym PMI). Te drugie sugerują dynamikę wzrostu na poziomie 0,6 proc., więc niższy odczyt może wzbudzić wątpliwości, czy fundamenty są faktycznie tak silne, jak rynek obecnie dyskontuje. W odniesieniu do wyborów we Francji, w środę odbędzie się ostatnia debata między Macronem a Le Pen. Rynki będą bardziej wrażliwe na potencjalny wzrost poparcia w sondażach dla Le Pen, w przeciwnym wypadku zwycięstwo Macrona jest już w większości w cenach.

W Wielkiej Brytanii po tym, jak wstępny szacunek PKB za pierwszy kwartał wykazał silniejsze osłabienie tempa wzrostu, wzrasta ryzyko, że wskaźniki PMI dla przemysłu (wt) i usług (czw) pójdą tym samym śladem, podkreślając rozszerzanie się negatywnych konsekwencji Brexitu. Jednak zaskoczenia w danych muszą być silne, by zneutralizować pozytywny pęd, jaki funt zyskał w reakcji na ogłoszenie przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Spodziewamy się wyraźniejszych spadków funta dopiero, gdy kampania wyborcza wyjdzie na pierwszy plan, gdzie Partia Konserwatywna będzie promować twardy Brexit.

Wśród walut skandynawskich Norges Bank podejmuje decyzję w sprawie stóp procentowych (czw). Rynek i my zakładamy utrzymanie stopy depozytowej na 0,50 proc. Nie spodziewamy się zmian w komunikacie od ostatniego posiedzenia – ścieżka polityki monetarnej nie wyklucza obniżek, mimo że dane z gospodarki są dobre. Jeśli ma dojść do zaskoczenia, to w pozytywną dla NOK stronę.

W Szwecji PMI dla przemysłu (wt) i dane o marcowej produkcji przemysłowej (pt) powinny potwierdzić solidne tempo ożywienia. Gołębie zaskoczenie w decyzji Riksbanku nieco zatrzymało rajd aprecjacyjny SEK, choć szczegóły decyzji wskazują, że bak jest bliżej zmiany retoryki na neutralną. Dlatego jesteśmy konstruktywnie nastawieniu do SKE w średnim terminie.

W Polsce indeks PMI dla przemysłu za kwiecień (wt) powinien wskazać na podtrzymanie optymizmu wśród przedsiębiorców i zapowiadać dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Dane nie powinny zmącić generalnie pozytywnego sentymentu wokół złotego. EUR/PLN powinien pozostawać pod 4,25.

Japonia ma tydzień skrócony ze świętami od środy do piątku, więc poza finalnym odczytem PMI dla przemysłu (pon) kalendarz jest pusty. Powrót apetytu na ryzyko i odejście ryzyka politycznego wokół Francji skłania inwestorów do redukcji długich pozycji w jenie. O ile następne dni nie przyniosą dynamicznego wzrostu poparcia dla Marine Le Pen, rynek podtrzyma wypychanie USD/JPY w stronę 112,50.

W Australii RBA powinien utrzymać stopę kasową na 1,50 proc. (wt). W komunikacie bank powinien podtrzymać ostrożne nastawienie, choć niewykluczone jest podwyższenie prognozy inflacji CPI dla roku fiskalnego 2017 (do czerwca). Dla rynku ważniejsza będzie jednak rewizja inflacji bazowej, a tutaj nie oczekujemy zmiany. Tym samym oczekiwania dla ścieżki polityki RBA powinny zostać podtrzymane (brak podwyżki przez kilka kwartałów). AUD odczuwa presję z tytułu ożywienia obaw o protekcjonizm USA, który może zaszkodzić globalnemu handlowi, co poprzez spadki cen surowców odbija się na walucie.

W Nowej Zelandii na pierwszy plan wysuwa się raport z rynku pracy za pierwszy kwartał (śr), gdzie ryzyka przeważają po pozytywnej stronie. Solidny wzrost zatrudnienia wzmocni oczekiwania na zacieśnianie polityki RBNZ. Dane mogą stanowić przeciwwagę dla globalnych czynników, które ostatnio osłabiają NZD.

W Kanadzie najważniejszy będzie raport z rynku pracy (pt) i pytanie, czy dobra passa silnego przyrostu zatrudnienia zostanie podtrzymana? Oczekiwania są pozostawione wysoko (20 tys.), co tylko zwiększy negatywną reakcję, jeśli dane rozczarują. Perspektywy makro gospodarki Kanady są ostatnim pozytywnym elementem stojącym za CAD po tym, jak ropa naftowa zaczęła spadać, a administracja Trumpa odgrzebała temat ceł importowych i protekcjonizmu. Utrzymujemy negatywne nastawienie wokół CAD w krótkim terminie.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/