TMS Info
Autor: Konrad Białas

TMS Starter: 7 III

  • W nocy New York Times doniósł, że główny doradca gospodarczy prezydenta Trumpa Gary Cohn zrezygnował ze stanowiska, prawdopodobnie na skutek braku możliwości porozumienia z prezydentem w kwestiach handlowych. Rezygnacja Cohna zwiększa ryzyko, że Trump dalej będzie forsował wysokie cła importowe. Odwołano też spotkanie Trumpa z przedsiębiorcami, na które nalegał Cohn, co dodatkowo gasi nadzieje na podtrzymanie polityki wolnego handlu.
  • Informacje z Białego Domu uderzyły w rynkowy sentyment. USD/JPY spadł z 106,30 do 105,70; EUR/USD trzyma się blisko 1,2430. Awersja do ryzyka uderza w waluty rynków wschodzących (głównie MXN i KRW), a w G10 najmocniej dostaje się AUD i CAD.
  • Prezes RBA powiedział, że obecnie nie widać silnych argumentów za zmiana polityku w krótkim terminie. Dodał, że z gospodarką poruszającą się we właściwym kierunku, następny ruch na stopach będzie raczej w górę, ale proces ten będzie powolny. Nie były to nowe stwierdzenia, a jednak pierwsza część wypowiedzi uderzyła w rozgrzanego we wtorek AUD i ściągnęła AUD/USD z 0,7825 do 0,7775.
  • PKB z Australii za IV kw. na 0,4 proc. k/k był wprawdzie poniżej konsensusu 0,5 proc., ale rozczarowanie neutralizowała rewizja danych za III kw. z 0,6 proc. do 0,7 proc. Dane nieco uspokoiły nastroje na AUD/. Teraz AUD/USD jest na 0,80.

  • Na rynku akcji mamy powrót spadków. Japoński Nikkei225 stracił dziś 0,77 proc., a Szanghaju główny indeks spada o 0,6 proc.
  • Raport API pokazał większy niż oczekiwano przyrost zapasów ropy naftowej o 5,7 mln baryłek w tygodniu zakończonym 2 marca. Nieoczekiwanie wzrosły też zapasy destylatów, ale też niespodziewanie spadły zapasy benzyny. Jeśli dane zostaną potwierdzone w środę przez raport DoE, będą wysyłać mieszany sygnał. Cena WTI cofnęła się po danych do 61,80 USD/b, ale zdołała już wrócić ponad 62 USD/b.
  • Roberta Kaplan z Fed powiedział, że obecnie za wcześnie, by Fed brał pod uwagę skutki ewentualnych ceł. Dodał jednak, że cokolwiek co by zaszkodziło relacjom handlowym z Meksykiem i Kanadą byłoby przeciwko interesowi USA.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/