TMS Info
Autor: Konrad Białas

TMS Starter: 22 V

  • Hang Seng traci 5,3 proc., japoński Nikkei spada o 0,8 proc., a Shanghai Composite jest niżej o 1,8 proc. Sentyment w Azji popsuł się w związku z obawami o eskalację konfliktu między USA i Chinami, którego nowym rozdziałem mogą być przepisy bezpieczeństwa, które Pekin chce wprowadzić na terytorium Hongkongu, co zdaniem lokalnych aktywistów zagraża autonomii miasta.
  • Ta decyzja zwróciła uwagę Prezydenta Donalda Trumpa, że Waszyngton zareaguje „bardzo silnie” na próbę uzyskania większej kontroli nad byłą kolonią brytyjską.
  • Według doniesień amerykańscy senatorowie wprowadzają międzypartyjny projekt ustawy, który sankcjonowałby urzędników chińskiej partii i podmioty egzekwujące nowe przepisy bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu.
  • Rynek negatywnie odebrał postanowienia ze zjazdu Chińskiej Partii Ludowej, gdzie porzucono cel dla wzrostu PKB w tym roku w związku z koronawirusem oraz niepewnością wobec rozwoju gospodarki i wymiany handlowej. Plany fiskalne na 2020 r. (m.in. deficyt na poziomie 3,6 proc. PKB) ocenia się jako rozczarowujące.
  • Na rynku walutowym zaczyna nasilać się tryb risk-off i odwrót w stronę JPY i USD.
  • Na nadzwyczajnym posiedzeniu Bank Japonii ogłosił nowe narzędzia dla wsparcia kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw. JPY przyjął decyzję bez reakcji.
  • Pogorszenie nastrojów przerywa rajd cen ropy naftowej. WTI traci dziś 6,2 proc. do 31,8 USD/b, a Brent spada o 4,7 proc. do 34,8 USD/b.
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót