Techniczne
Autor: Bartosz Sawicki

Złoto: w poszukiwaniu długoterminowego celu

Alternatywnie można odwołać się do teorii fal Elliota. Jeśli przyjmiemy, że od lipca 2018 roku budowana jest struktura wzrostowa, to w tej chwili budowana jest fala V. W koncepcji tej musi mieć ona długość minimum fali I, czyli nieco ponad 185 USD dolarów. Taka równość zostanie osiągnięta przy 1625,00. W tej okolicy znajdziemy ekstrema z marca 2013 roku.

By nie wybiegać zbyt daleko na północ należy przypomnieć, że w krótkim terminie wsparciami są okolice 1555 USD. Zbiega się przy nich strefa szczytów z czwartego kwartału 2019 roku oraz dolna krawędź luki powstałej na starcie tygodnia. Co istotne, została ona domknięta, po czym aktywizował się popyt. Jest to pozytywny symptom dla kupujących. Tak długo jak notowania się nie cofną pod te pułapy, tak długo scenariuszem bazowym jest bezpośrednia kontynuacja zwyżki.  Struktura wzrostowa zostałaby zaburzona w sposób ewidentny dopiero przy zejściu pod 1450 USD. Do tego oczywiście bardzo daleka droga.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót