Techniczne
Źródło: TMS Brokers

Złoto: geometryczne spojrzenie na rynek

Wykres 4-godzinowy kursu XAU/USD Źródło: TMS Direct

Notowania złota odbiły się pod koniec zeszłego tygodnia od silnego klastra kilku zniesień Fibonacciego.
Składały się na niego:

  • Zniesienie 50 proc. całego ruchu wzrostowego trwającego od listopada 2014
  • Zniesienie 61,8 proc. ostatniej fali wzrostowej trwającej od stycznia 2015
  • Ekspansja 127,2 proc. fali spadkowej z dni 10-24 grudnia 2014
  • Ekspansja 127,2 proc pierwszej fali (22.01-29.01) w obecnie trwającym swingu spadkowym

Dojście do tej bariery popytowej spowodowało wzrostowe odreagowanie, ale nie musi ono oznaczać zmiany sentymentu na rynku. Ruch ten może być postrzegany jako jedynie techniczna korekta w dalej obowiązującym w średnim terminie trendzie spadkowym.
Notowania kierują się zatem w stronę pierwszego oporu, składającego się z zgrupowanych obok siebie następujących mierzeń:

  • Zniesienia 38,2 proc. całego ruchu spadkowego trwającego od 22.01
  • Zniesienia 50 proc. ostatniej fali spadkowej trwającej od 03.02
  • Ekspansji 100 proc. największej dotychczasowej korekty wzrostowej z dni  29.01-03.02

Strefa ta, znajdująca się przy okrągłym poziomie 1250 USD jest prawdopodobnym miejscem zakończenia wzrostów i powrotu do ruchu spadkowego. Gdyby została ona jednak wybita, to w okolicy 1260 USD znajduje się następna bariera podażowa, oparta na kolejnych poziomach opisanych wyżej mierzeń.
Przebicie tej drugiej strefy oznaczało by już raczej koniec spadków i wejście w fazę konsolidacji lub powrót do szczytów przy 1300 USD.

Scenariuszem bazowym jest jednak odbicie się od pierwszej strefy oporu i retest wsparcia przy 1220. Po jego ewentualnym przebiciu kurs będzie zmierzał do następnej strefy wsparcia, składającej się z następnych poziomów mierzeń geometrycznych opisanych w pierwszym akapicie.

 

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.