Techniczne
Autor: Maciej Morawski

Załamanie surowcowej hossy

Wykres dzienny Bloomberg Commodity Index; Źródło: Bloomberg

Siłę ruchu dobrze oddaje Bloomberg Commodity Index, w skład którego wchodzi kilka najważniejszych surowców. Kurs przebił długoterminową linię trendu wzrostowego wypadającą w rejonie 86 pkt. Obecnie notowania opierają się na zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc., które mogą chwilowo powstrzymać rozwój spadków, jednak warto poczekać na wyraźny sygnał wygaszenia strony podażowej. Ewentualna korekta może przybrać postać ruchu powrotnego do przebitej linii tendencji.

Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja spadków. Kolejnymi wsparciami są 83,42 pkt. (zniesienie 78,6 proc.) oraz 82 pkt. (seria dołków z 2016 i 2017 roku). Znaczenie tego drugiego jest o tyle ważne, że jego przebicie aktywuje formację podwójnego szczytu. W tym wypadku zmiana tendencji z dużym prawdopodobieństwem przybierze zdecydowanie większe rozmiary.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.