Techniczne
Autor: Maciej Morawski

Ważne poziomy przed NFP

EUR/USD:

  • Wsparcia: 1,0950; 1,0915; 1,0875
  • Opory: 1,0990; 1,1010; 1,1050

USD/JPY:

  • Wsparcia: 112,00; 111,75; 111,00
  • Opory: 113,00; 113,50; 114,00

AUD/USD:

  • Wsparcia: 0,7370; 0,7300; 0,7250
  • Opory: 0,7400; 0,7440; 0,7475

Złoto:

  • Wsparcia: 1225 USD; 1216 USD; 1194 USD
  • Opory: 1250 USD; 1268 USD; 1300 USD

S&P 500:

  • Wsparcia: 2375 pkt.; 2357 pkt.; 2344 pkt.
  • Opory: 2390 pkt.; 2400 pkt.; 2450 pkt.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.