Techniczne
Autor: Maciej Morawski

Ważne poziomy przed FOMC

EUR/USD:

  • Wsparcia: 1,1240; 1,1175; 1,1110
  • Opory: 1,1285; 1,1310; 1,1365

USD/JPY:

  • Wsparcia: 109,00; 108,15; 106,85
  • Opory: 110,30; 110,70; 111,70

AUD/USD:

  • Wsparcia: 0,7600; 0,7565; 0,7515
  • Opory: 0,7635; 0,7660; 0,7750

Złoto:

  • Wsparcia: 1258 USD; 1245 USD; 1215 USD
  • Opory: 1280 USD; 1295 USD; 1300 USD

S&P 500:

  • Wsparcia: 2435 pkt.; 2430 pkt.; 2415 pkt.
  • Opory: 2445 pkt.; 2455 pkt.; 2500 pkt.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.