Techniczne
Autor: autor: Błażej Kiermasz

USD/TRY: przełamanie ważnego oporu

Wykres dzienny kursu USD/TRY Źródło: TMS Direct

Wydaje się, że wyjście ponad tak ważną strefę (o ile zostanie utrzymane w cenach zamknięcia) da szanse na rozbudowanie dynamicznego ruchu wzrostowego. Pierwszym celem dla kupujących powinno być 50-proc. zniesienie Fibonacciego całych tegorocznych spadków zlokalizowane na poziomie około 2,2250. Wydaje się, że zwyżki mogą dotrzeć jeszcze dalej, czyli do kolejnego zniesienia w okolicach 2,2650.

Oscylator RSI(14) znajduje się już na dość wysokim poziomie, jednak biorąc pod uwagę jego styczniowe maksimum, pozostawia jeszcze nieco pola do wzrostów. Dodatkowo wygenerowany został sygnał kupna na wskaźniku MACD(23,12,9).

Zanegowaniem wzrostowego scenariusza będzie powrót poniżej strefy 2,1830-2,1870.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.