Techniczne
Autor: Kornel Kot

USD/PLN: odważne próby przebicia poziomu 3,9400

Wykres dzienny USD/PLN; Źródło: TMS Trader

W przypadku kapitulacji sił popytowych można spodziewać się próby dotknięcia przez USD/PLN dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera przy 3,9268. Jego wyraźne przełamanie będzie równoznaczne z rozpoczęciem rajdu w stronę poziomu 3,9000, którego osiągnięcie może być utrudnione przez dołki z 18 listopada (3,9130). Przebudzenie się impulsów wzrostowych będzie skutkowało podejściem pod 23,6 proc. zniesienie, które skutecznie powstrzymało zwyżkową euforię w trakcie środowych notowań (3,9772). Kapitulacja podaży może przyczynić się do wypchnięcia kursu USD/PLN w okolice średniej z ostatnich 200 sesji. Obecnie jej wydźwięk wzmacniają nieopodal położone maksima z 17 marca (4,0055).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.