Techniczne
Źródło: TMS Brokers

USD/NOK: RGR bliski realizacji

Wykres dzienny kursu USD/NOK Źródło: TMS Direct

Pokrywa się ona z horyzontalnym poziomem wsparcia wynikającym z poprzednich lokalnych szczytów. Jej ewentualne przełamanie powinno doprowadzić do spadków notowań w rejony ok. 7,10 gdzie wypada modelowy zasięg formacji oraz zniesienie 38,2 proc. całego ruchu wzrostowego. Dodatkowo jesteśmy obecnie blisko przebicia 55 okresowej SMA, powyżej której kurs utrzymywał się w całym okresie wzrostów.

Notowania rosną dynamicznie już od blisko roku, nie wykonując po drodze żadnej większej korekty, co zwiększa prawdopodobieństwo jej wystąpienia, zwłaszcza przy tak sprzyjającej sytuacji technicznej jaka będzie miała miejsce w wypadku zrealizowania formacji głowy z ramionami. Jeśli jednak notowania odbiją się od linii szyi i powrócą do wzrostów, to na wspomnianą korektę przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.