Techniczne
Autor: Kornel Kot

USD/JPY: ruch po bandzie kanału

Wykres dzienny USD/JPY; Źródło: TMS Trader

Pierwszym testem sił popytowych będzie próba przebicia środowych maksimów przy 109,86. Ich kapitulacja powinna zapewnić w miarę spokojny rajd do szczytów z 28 marca (111,19), których wydźwięk istotnie wzmacnia nieopodal położone 38,2 proc. zniesienie Fibonacciego. Przejęcie całkowitej inicjatywy powinno skutkować wyniesieniem kursu w okolice maksimów z 21 marca (112,86) położonych nieopodal 61,8 proc. zniesienia. Na powyższy obrót spraw niezbyt optymistycznie nastawione są linie wiodące Ichimoku. W przypadku porażki popytu należy mieć na uwadze możliwość osunięcia się kursu USD/JPY nawet w okolice minimów z 14 listopada, tj. do poziomu 106,73.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.