Techniczne
Autor: Kornel Kot

USD/JPY: retest ostatnich dołków

Wykres dzienny USD/JPY; Źródło: TMS Trader

W obecnej sytuacji nie należy wykluczać scenariusza retestu dołków z 18 listopada (109,79), których wydźwięk istotnie wzmocni nieopodal położona średnia z ostatnich 200 sesji. Kapitulacja poziomu zapewni rajd w stronę minimów położonych zaledwie dzień wcześniej (108,54). Osiągniecia niższych poziomów nie neguje analiza Ichimoku, której linie wiodące zwiększyły między sobą stopień odchylenia.

W przypadku przebudzenia się impulsów wzrostowych należy mieć na uwadze wybicie kursu USD/JPY w okolice z 31 marca (112,19), z którym koresponduje 38,2 proc. zniesienie. Rajd w stronę następnego ze zniesień – tym razem 50,0 proc. przy 112,77 – musi poprzedzić wypchnięcie kursu nad środowe maksima (111,45).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.