Techniczne
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 26 V

  • EUR/USD rysuje formację trójkąta, z którego wybicie powinno nastąpić górą. W tym wypadku kolejnymi oporami są 1,1270 (majowe szczyty) i 1,330 (zewnętrzne zniesienie 161,8 proc.). Wsparciem pozostaje 1,1170 (zniesienie 50 proc., dołki z 22 i 24 marca).
  • GBP/USD: przebił linię łączącą dołki z ustanowione w kwietniu i maju. Kurs ma zatem otwartą drogę do minimów z 21 kwietnia wypadających przy 1,2760. Oporem staje się przebita linia w rejonie 1,2915.
  • USD/JPY wybił się dołem z formacji klina. Kurs ma zatem otwartą drogę do 110,50, choć wcześniej warto uważać przy 110,85 (dołek z 23 maja). Oporem staje się przebite wsparcie w okolicach 111,40/50.
  • AUD/USD przebił wsparcie przy 0,7440, na które składał się dołek z 24 maja oraz zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. Jest to równoznaczne z aktywacją formacji podwójnego szczytu, której zasięg sięga 0,7370. Wcześniej jednak konieczne będzie zejście pod 0,7420 (dzisiejszy dołek i zniesienie 50 proc.). Oporem staje się przebite wsparcie przy 0,7440.
  • EUR/PLN schodzi do wsparcia przy 4,1630. W najbliższym czasie możliwe jest odbicie w kierunku średnioterminowej linii trendu spadkowego. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja zniżki, choć konieczne będzie przebicie 4,1550.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.