Techniczne
Źródło: TMS Brokers

Srebro: potrójny szczyt blisko realizacji

Wykres godzinowy kursu XAG/USD Źródło: TMS Direct

Znajduje się ona na zniesieniu  38,2 proc. ostatniej fali wzrostowej. Jej przebicie powinno sprowadzić notowania na poziomy lokalnych dołków przy 16,60 USD.

 Warto zwrócić uwagę na zachowanie wstęg Bollingera – w ostatnim czasie zwęziły się one, a cena jest bliska wybicia dolnej bandy. Może to zwiastować ich wybicie oraz wejście na większy poziom zmienności. Podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie wskaźnika ATR(10). Znajduje się on na lokalnych minimach i można spodziewać się jego odbicia w górę, co będzie się wiązało ze wzrostem zmienności. Może to jednak oznaczać również większy ruch w górę, w takim wypadku powinien zostać wybity opór przy 117,08.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.