Techniczne
Autor: Łukasz Zembik

Srebro: korekta w notowaniach

Silver, H4, TMS Brokers

Dziś jednak na srebro patrzymy w krótkim interwale czasowym. Tutaj na pierwszy plan wyłania się duża regularność rynku oraz techniczny charakter. Spadki lutowo-marcowe zostały niemalże w 100 proc. odrobione. Mimo to przestrzeń do dalszych wzrostów jest nadal duża. Kurs w poniedziałek osiągnął poziom 18.36 USD i do chwili obecnej wykonuje korektę spadkową. Jej zakończenia oczekuję w okolicach 17.57 USD. To obszar lokalnego wsparcia dla ceny – szczyt z 20 maja. O znaczeniu tego poziomu świadczy dynamiczne jego przebicie 29 maja. Jeśli korekta osiągnie akurat taką rozpiętość, będzie ona wówczas podobna do poprzedniej (obie zostały zaznaczone czerwonymi prostokątami). Jeśli zakończenie korekty wypadnie w sąsiedztwie 17.57, wówczas ostatni impuls wzrostowy zostanie zniesiony w 50 proc.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót