Techniczne
Źródło: TMS Brokers

Sok pomarańczowy z szansą na spadki

Wykres dzienny kontraktu futures na sok pomarańczowy Źródło: TMS Direct

Obserwując wykres na interwale dziennym zauważamy, że korekta jeszcze się nie zakończyła, ponieważ kurs utworzył formację kontynuacyjną - flagę (zakończoną szpulką, co dodatkowo wzmacnia wymowę formacji) Daje to szanse na jeszcze jedną falę spadkową.  Dzisiaj kurs wybił flagę dołem i wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejna przecena.

Na wykresie 4-godzinowym MACD(26,12,9) wygenerował sygnał sprzedaży. Z ruchu mierzonego wynika, że spadki mogą wynieść jeszcze około 15 centów, co usytuowałoby kurs przy dolnej linii kanału. W tym miejscu spadki mogą napotkać na opór.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.