Techniczne
Autor: autor: Bartosz Sawicki

Ropa WTI: formacja przenikania przy minimach

Przy minimach z przełomu lipca i sierpnia spadki wyhamowały. Na wykresie godzinowym została zbudowana formacja przenikania, która jest zwiastunem korekty. Dodatkowo RSI(14) dynamicznie odbił się od okolic, w których usytuowane są jego dołki i wyszedł z obszaru wyprzedania. Pierwszym oporem na drodze potencjalnej korekty będą wczorajsze minima (97,40), ale kluczowym obszarem, w którym zostaną rozstrzygnięte rozmiary odbicia są okolice 98,50 USD, gdzie zbiegają się ostatnie, lokalne maksima oraz poziom 23,6 proc. zniesienia Fibonacciego fali zniżek zainicjowanej pod koniec lipca. Sforsowanie tej bariery będzie determinować, czy zostanie zbudowany podwójny dołek o zasięgu 1,5 USD, który pozwoliłby na powrót kursu do 100,00.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.