Techniczne
Źródło: TMS Brokers

Ropa: niezdecydowanie na rynku

Wykres godzinowy CFD na Oil WTI Źródło: TMS Direct

Powstały w ich wyniku dołek cenowy pozwoliło na wyrysowanie krótkoterminowej linii trendu wzrostowego. Wraz z oporem znajdującym się przy 53,50 tworzy ona formację trójkąta zwyżkującego. W tym jednak przypadku wydaje się, że ważniejszymi poziomami są wspomniany opór oraz wsparcie przy 48,00. Linia ta może być traktowana jedynie jako dodatkowe wsparcie w przypadku spadków.

Im dłużej cena będzie pozostawać blisko górnego ograniczenia tej szerokiej konsolidacji, nie potrafiąc jednak trwale go pokonać, tym większe będzie prawdopodobieństwo kapitulacji kupujących i powrotu do dolnego ograniczenia konsolidacji.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.