Techniczne
Autor: autor: Bartosz Sawicki

Pszenica: oscylatory sugerują kupno

Więcej na ten temat w Raporcie Techniczym Pszenica: objęcie hossy na czteroletnim minimum. Ceny dotarły maksymalnie w okolice 540 USd/buszel wobec czteroletniego minimum minimalnie powyżej 520 Usd. Kolejnymi sygnałami zapowiadającymi kontynuację korekty są sygnały kupna generowane przez oscylatory DMI, MACD i PKS. Warto dodać, że w kształtującej się strukturze coraz wyżej usytuowanych dołków szczególnie istotne wydaje się wsparcie przy 525 USd, gdzie 24 i 25 lipca dwukrotnie powstzrymane zostały dynamiczne zniżki.

Co istotne, wczoraj doszło także do drugiego z rzędu zamknięcia sesji powyżej 9-dniowej średniej ruchomej. W całym trwającym od początku maja trendzie spadkowym, podobna sytuacja nie miała miejsca. Nawet jeśli korekty przekraczały średnią, to taki sygnał już kolejnego dnia był zdecydowanie negowany. Silnym potwierdzeniem wzrostowego scenariusza byłoby przecięcie średnich 9 - i 21 – okresowej, które w ostatnim roku trafnie sugerowało zmiany trendu.

W przypadku kontynuacji zwyżek powyżej 540 USd/buszel uwaga przeniesie się na poziom 560,50 USd, czyli szczyt z 17 lipca. Wyznacza on jednocześnie linię szyi potencjalnego podwójnego dołka o modelowym zasięgu 600 USd/buszel.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.