Techniczne
Źródło: TMS Brokers

Nasdaq 100: linia trendu zagrożona

Kontrakt CFD na indeks Nasdaq 100 po zbudowaniu pięciofalowej struktury wzrostowej testuje przyspieszoną linię trendu wzrostowego. Jej przebicie będzie równoznaczne ze sforsowaniem linii szyi podwójnego szczytu wyraźnie rysującego się na interwale czterogodzinowym, czyli jednej z formacji zwiastujących odwracanie się rynkowej tendencji. W kategorii znaków ostzregających przed traceniem impetu przez zwyżki należy traktować sygnał sprzedaży generowany przez oscylator MACD oraz fakt, że wzrosty zachodziły przy dywergencji ze wskaźnikiem RSI(14).

Innymi słowy: dopiero spadek poniżej 3785 punktów otworzy drogę do osunięcia się kontraktu CFD na indeks Nasdaq 100 w kierunku bardzo istotnego wsparcia, które wyznacza poziom 23,6 proc. zniesienia Fibonacciego oraz dolne ograniczenie ubiegłotygodniowej płaskiej korekty (okolice 3710 pkt). Zanegowaniem takiego scenariusza będzie trwałe wyjście ponad barierę 3800 punktów.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.