Techniczne
Źródło: TMS Brokers

Korekta czy większe załamanie?

Dax w układzie dziennym

Niemiecki index osiągnął szczyt w okolicach 10000 punktów po czym zaczął poruszać się w delikatnym kanale spadkowym. Wcześniej przebywał  w strefie konsolidacj, w okolicach 9000-9600 punktów. Na uwagę zasługuje również potężna dywergencja na MACD. Kiedy DAX tworzył nowe szczyty oscylator przyjmował już ujemne wartości. Wczoraj po silnym załamaniu indeks przebił długoterminową linię trndu oraz 200-sesyjną prostą średnią ruchomą. Poziom 9000 powinien zatrzymać spadki. Znajduje się tu ważna linia oporu. Dodatkowo poziom 9000 punktów wydaje się być psychologiczną wartością dla inwestorów. Jeżeli nie uda się obronić tego poziomu możliwe są spadki nawet w okolice 8200 punktów.

S&P 500 w układzie dziennym

Na S&P500 podobnie jak na DAXie widzimy mocną dywergencję na MACD. Kurs zbliża się do swojej 100-sesyjnej prostej średniej ruchomej, która będzie stawiała opór przed dalszymi spadkami. Dodatkowe wsparcie będzie stanowić linia trendu oraz stary obszar konsolidacji w okolicach 1865-1885 punktów.

WIG20 w układzie dziennym

Nasza giełda niczym już nie zaskakuje. Już od długiego czasu porusza się w trendzie bocznym i nic nie przemawia za tym, żeby sytuacja się zmieniła.  Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem staje się zatem zatrzymanie kursu w okolicach 2300 punktów, który jest bardzo ważną strefą dla polskiego blue cheapu. Dzisiejszy dzień zakończy się z dużą dozą prawdopodobieństwa formacją młota lub doji, co może dać w najbliżyszym czasie niewielkie odreagowanie spadków.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.