Techniczne
Autor: Kornel Kot

JSW: lekkie wymazanie wzrostów

Wykres dzienny CFD na akcje JSW; Źródło: TMS Trader

W przypadku przebicia się nad poziom 72,61 PLN, a co za tym idzie nieopodal położonych maksimów z 26 stycznia i 10 marca, należy się spodziewać próby podejścia pod szczyty z 16 marca (75,78 PLN). W przypadku przejęcia inicjatywy przez podaż, której intensyfikacja jest ujemnie skorelowana z cenami węgla na światowych rynkach, należy się spodziewać retestu dzisiejszych dołków (67,70 PLN) znajdujących się tuż pod 38,2 proc. zniesieniem Fibonacciego. Dolna wstęga Bollingera wskazuje, że 2σ znajduje się tuż przy wczorajszych dołkach (62,05 PLN). Jej osiągnięcie musi poprzedzić przebicie się przez 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego oraz minimów z 24 stycznia (63,45 PLN).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.