Techniczne
Autor: Kornel Kot

GBP/JPY: wpuszczony w kanał

Wykres dzienny GBP/JPY; Źródło: TMS Trader

Kontynuacji zniżki nie wyklucza obecne ułożenie linii wiodących analizy Ichimoku. W gronie oscylatorów na przełamanie się przez ostatnie szczyty pozytywnie zapatruje się wskaźnik siły względnej, którego trajektoria ulega powolnemu wystromieniu w stronę północy. Zakres wahań powinien być skutecznie ograniczony przez górne ograniczenie kanału (obecnie: 139,42). Jego kapitulacja będzie rzutowała na podejście pod Senkou Span A tuż nad poziomem 140,00. W sytuacji przejęcia inicjatywy przez podaż należy mieć na szczególnej uwadze możliwość dotknięcia poziomu 136,74, tj. dolnej bandy kanału. Agregacja sygnałów spadkowych powinna rzutować na reteście styczniowych dołków przy 136,44.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.