Techniczne
Autor: autor: Bartosz Sawicki

FCOJ: historyczny moment w notowaniach soku

Od początku lat 90. XX wieku respektowaną barierą w notowaniach tego towaru jest 200- tygodniowa średnia krocząca. Warto zauważyć, że w trwającym przez kilkanaście lat trendzie spadkowym, który załamał się w 2004 roku, wielokrotnie powstrzymywała ona korekty. W tej dekadzie dwukrotnie zadziałała ona jako wsparcie, a obecnie testowana jest po raz trzeci. Jej przełamanie będzie również tożsame z wybiciem się kursu z kanału wzrostowego i otworzy drogę do dalszych średnioterminowych zniżek o zasięg odpowiadający jego rozpiętości, co oznaczałoby kolejną minimum 20 - proc. przecenę.

Mimo gwałtownej wyprzedaży z ostatnich tygodni bardziej prawdopodobne jest jednak utrzymanie się kursu w kanale zwyżkującym: struktura trendu wzrostowego nie została zaburzona, a oscylator PKS (10,3,3) dla interwału dziennego generuje sygnał kupna.

 

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.