Techniczne
Źródło: TMS Brokers

EUR/USD: odbicie od dołków

Wykres godzinowy kursu EUR/USD Źródło: TMS Direct

W pobliżu znajduje się również zniesienie 50 proc. wzrostów od 23.01 do 03.02. Zostało ono co prawda przebite, ale szybki powrót ponad nie sprawia, że nadal można traktować je jako obowiązujące wsparcie.

Innymi poziomami, które mogą powstrzymać sprzedających są zniesienie 61,8 proc. wspomnianego ruchu wzrostowego oraz linia średnioterminowego trendu spadkowego, która po przebiciu stała się poziomem wsparcia. Dopiero gdy cena znajdzie się ponownie poniżej niej, notowania EUR/USD będą mogły powrócić do głębszych spadków, co najmniej do poziomu dołków z 25.01 przy 1,1100.

W przypadku zaś wzrostów, pierwszym oporem będzie linia poprowadzona po dwóch ostatnich szczytach z 03.02 i 05.02. Jeśli cena się od niej odbije, to utworzy się pełnoprawna formacja klina. Ewentualne wybicie z niej górą powinno doprowadzić do większych wzrostów – pierwszym celem w takim wypadku będzie rejon 1,1630 gdzie wypada kolejny opór cenowy.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.