Techniczne
Autor: ŁukaszZembik

EUR/USD - to obecnie idealny instrument do day trading-u

EURUSD - idealny instrument do day trading-u

Wczorajsza korekta (18 marca), która rozpoczęła się w okolicach godziny 18:00, wywindowała kurs do 1.0977, po czym obserwowaliśmy dynamiczne przejęcie inicjatywy przez stronę sprzedającą. Zakończenie korekty akurat na tym poziomie to nie przypadek. W tych okolicach wytworzył się istotny opór dla ceny. Składał się on z dwóch zniesień wewnętrznych Fibonacciego (38,2 proc oraz 23,6 proc). 1.0970 to również dołek z 17 marca, który skutecznie powstrzymał dalsze wzrosty głównej pary walutowej. Na EUR/USD widzimy dużą powtarzalność. Wczorajsza korekta swoją rozpiętością (ok 180 pipsów) jest łudząco podobna do tej sprzed kilku dni. Obie zostały zaznaczone na wykresie. Wszystko wskazuje na to, że instrument w najbliższych dniach powinien nadal stwarzać dogodne środowisko do handlu.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.