Techniczne
Autor: Kornel Kot

EUR/JPY: niejednomyślne oscylatory

Wykres dzienny EUR/JPY; Źródło: TMS Trader

Trajektoria indeksu siły względnej wyraźnie zawraca w stronę swojego dolnego ograniczenia. Powyższy fakt pozwala domniemywać, że siły podażowe będą w stanie przebić się przez wspomniany poziom 120,22. Po jego kapitulacji kolejnym z kluczowych wsparć wydaje się być zgrupowanie 50,0 proc. zniesienia Fibonacciego oraz dołków z 23 lutego przy 119,03.

Ostatniemu przecięciu krzywych Tenkan Sen oraz Kijun Sen wtóruje ułożenie średnich EMA(12) i EMA(26). Zgodnie z nimi kurs EUR/JPY może ponownie podejść pod 78,6 proc. zniesienie (112,83), które zostało lekko przebite w trakcie wczorajszych notowań. Kapitulacja podaży powinna zapewnić notowaniom EUR/JPY drogę do poziomu 124,07 (maksima z 15 grudnia), którego osiągnięcie musi poprzedzić wybicie się nad szczyty z końca stycznia przy 123,30.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.