Techniczne
Autor: Kornel Kot

EUR/JPY: chmura powstrzymuje wzrosty

Wykres dzienny EUR/JPY; Źródło: TMS Trader

W przypadku uplasowania się notowań nad górnym ograniczeniem chmury należy mieć na uwadze możliwość podejścia pod 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego, którego istotność podkreślają maksima z 20 i 21 grudnia. Prowzrostowy apetyt udziela się częściowo wskaźnikowi RSI. Trajektoria oscylatora wskazuje na podtrzymanie zwyżkowej passy, aczkolwiek jego wartości zwiastują możliwość powrotu do niższych poziomów. Na horyzoncie podaży znajduje się 38,2 proc. zniesienie Fibonacciego (120,22) wspierane przez dołki z 10 i 14 lutego. Ich wyraźne przebicie powinno skutkować rajdem w stronę kolejnego ze zniesień – tym razem 50,0 proc. (119,03). Istotność drugiego ze wsparć podkreślają korespondujące z nim minima z 23 lutego.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.