Techniczne
Źródło: TMS Brokers

EUR/AUD: Retest przełamanego wsparcia

Wykres godzinowy kursu EUR/AUD Źródło: TMS Direct

Spadki zostały jednak zatrzymane przez kombinację dwóch zniesień Fibonacciego – 50 proc. dużego impulsu wzrostowego rozpoczętego  23.01 oraz 61,8 proc. mniejszego impulsu liczonego od 28.01. Po odbiciu się od tych zniesień  kurs testuje od dołu niedawno przełamane wsparcie, które teraz działa jako opór. Jeśli zostanie on utrzymany, to notowania powinny skierować się do dolnego ograniczenia kanału i zniesienia 61,8 proc. większego impulsu wzrostowego. Gdyby kupującym udało się jednak trwale powrócić ponad 1,4500 to zapewne rynek dojdzie do górnego ograniczenia kanału i dopiero stamtąd zacznie ruch w dół.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.