Szkolenia stacjonarne
Forex-University

2 dni, 3 strategie, 4 Traderów Warszawa

Zapraszamy na drugą edycję wyjątkowego, 2-dniowego szkolenia stacjonarnego, podczas którego zaprezentowane zostaną 3 kompletne strategie inwestycyjne!

Wrześniowe szkolenie to unikalny warsztat i potrójna dawka wiedzy. W gronie wykładowców poza specjalistami z Forex-University znajdą się również Marcin Wenus (Comparic.pl) oraz Michał Wiśniewski (ForexYesTrader.com), który przyleci specjalnie na to wydarzenie z meksykańskiego Cancun.

Dlaczego warto zainwestować w edukację w Forex-University?

 • zajęcia na żywo uzupełniane są dostępem do ponad 30h praktycznych nagrań w formie DVD i okresem konsultacyjnym, co w całości składa się na najbardziej kompletny kurs tradingu na rynku.
 • warsztaty w Forex-University prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów. Nasi prelegenci to m.in. niezależni traderzy Forex, dealerzy, maklerzy oraz znani eksperci medialni,
 • kilkadziesiąt godzin warsztatu (szkolenie + DVD) gwarantuje kompleksowe przygotowanie do samodzielnego tradingu, zarówno na rynku Forex, jak i indeksach giełdowych i surowcach.
 • dbamy o to, aby grupy warsztatowe były odpowiednio dopasowane, a tempo dostosowane do poziomu słuchaczy.
 • dzięki współpracy strategicznej z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A., uczestnicy szkoleń mogą uzyskać pełen zwrot kosztów, na preferencyjnych warunkach (otwarcie 120 lotów na platformie TMS przez 6 miesięcy),
 • inwestycja w edukację to oszczędność. Chodzi nie tylko o czas, ale przede wszystkim o pieniądze, które zabiera początkującym traderom samodzielne zdobywanie doświadczenia,

Czego się spodziewać?:

 • Nauczysz się "krok po kroku" jak łączyć analizę fundamentalną z analizą techniczną (blok dealerski + Carry Trade, 6h),
 • Poznasz zasady profesjonalnego inwestowania strategią Ichimoku (blok poprowadzi Marcin Wenus z Comparic.pl, 5h),
 • Dowiesz się jak inwestuje Michał Wiśniewski z ForexYesTrader, dokonując transakcji zgodnie z rynkowym momentum (6h)
 • Odkryjesz zasady przygotowania mentalnego inwestora oraz arkana zarządzania kapitałem,

Dodatkowo, każdy student Forex-University otrzyma m.in.:

 1. wyjątkowe płyty DVD - cykle "Carry Trade", "Zwycięskie Układy na Rynku", "Zmiany Trendu w Powtarzających się Układach" oraz "Price Action na Indeksach i Surowcach", pozwalające utrwalić i usystematyzować zdobytą wiedzę podczas kolejnych 32h praktycznej nauki!
 2. unikatowe materiały edukacyjne,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 4. autorski wskaźnik Forex-University,
 5. profesjonalne arkusze modelowania krzywych kapitału,
 6. zostanie objęty miesięcznym okresem konsultacyjnym,
 7. gratis! udział w całym cyklu webinarów - Trading w oparciu o dane makro cz. 1-5.

Logistyka

Zajęcia zaplanowane zostały na dwa dni (sobota-niedziela, godz. 9-17), tzn.: 20-21.09.2014 w Warszawie (Budynek Skylight, 15. piętro, ul. Złota 59 - 50m od Dworca Centralnego).

LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące sali konferencyjnej zostaną opublikowane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W cenę wliczony jest ciepły catering, nie pokrywamy natomiast kosztów zakwaterowania.

Prelegenci:

 • Michał Wiśniewski jest założycielem serwisu ForexYesTrader (2010 r.), byłym traderem jednego z domów tradingowych (2008), inwestorem z profesjonalnym 6-letnim i prywatnym ponad 12-letnim stażem. Aktualnie od ponad roku mieszka w Cancun w Meksyku. Przykłady transakcyjne Michała Wiśniewskiego możesz obejrzeć na www.forexyestrader.com
   
 • Marcin Wenus na rynkach kapitałowych działa niezwykle aktywnie od ponad 8 lat. Spędził tysiące godzin nad wykresami. Jest też Redaktorem Naczelnym portalu Comparic.pl, gdzie prowadzi swój dziennik inwestycyjny właśnie techniką Ichimoku.
   
 • Łukasz Zembik, trader z wieloletnim doświadczeniem z fundamentalnym podejściem do rynku. Specjalista w zakresie analizy międzyrynkowej - wpływu carry tradingu na długoterminowe cykle na rynku walutowym. Ceniony ekspert medialny (Parkiet, GPW Media).
   
 • Piotr Adamczak, makler papierów wartościowych, dealer aktywów finansowych. Praktyk rynku, specjalista z zakresu analizy technicznej.

 

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/