Surowcowe
Źródło: TMS Brokers

WTI: kurs niewzruszony silnym wzrostem zapasów

Z raportu DoE wynika, że stan magazynów w Cushing, zwiększył się po raz od dwóch miesięcy. Zapasy w hubie położonym w stanie Oklahoma podniosły się o 2,2 miliona baryłek. W całych Stanach wzrosły z kolei o 5,7 mln baryłek. Informacje o rosnącym stanie zapasów są równoważone przez dyscyplinę w utrzymywaniu poziomów produkcji w krajach porozumienia OPEC+. Niepokojącym czynnikiem, działającym na stronę popytową są napływające każdego dnia informacje o wzrostach liczby zachorowań na COVID 19.

Z drugiej strony rosnące zapotrzebowanie na benzynę, które osiągnęło poziom 8,8 miliona baryłek na dzień. W zeszłym tygodniu zapasy benzyny w USA zmniejszyły się o 4,8 miliona baryłek. Zapotrzebowanie wprawdzie jest na poziomie z marca, ale wciąż niemal 10 proc. poniżej pułapów obserwowanych normalnie o tej porze roku. Słaby popyt na paliwo do ciężarówek i zastosowań przemysłowych skutkuje natomiast wzrostem zapasów destylatów do poziomów nienotowanych od 1983 roku.

Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę ropy stały się ostatnich tygodniach ogólne nastroje na rynkach finansowych. Inwestorzy zdyskontowali już efekt pandemii w marcowym załamaniu cen. Teraz inwestorzy widzą szansę na szybkie odbicie w gospodarce, co widać po rosnącym rynku akcji. Lepsze perspektywy gospodarcze oznaczają także wzrost popytu na czarne złoto w niedalekiej przyszłości. Z technicznego punktu widzenia wsparcie dla ropy znajduje się na poziomie około 39,6 USD a opór napotyka na poziomie lekko poniżej 41 USD za baryłkę.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót