Surowcowe
Źródło: TMS Brokers

WTI: koniec odporności

Od kilku dni na rynkach finansowych można zaobserwować odwrót od ryzykownych aktywów. Największe od wybuchu pandemii dzienne przyrosty zachorowań na COVID 19 w USA oraz powracające lockdowny w dużych ośrodkach miejskich jak Melbourne zaniepokoiły inwestorów i zapoczątkowały korekty na giełdach. Informacje płynące z raportu DoE, o zwiększających się pierwszy raz od dwóch miesięcy zapasach ropy w Cushing oraz brak apetytu na ryzyko wśród inwestorów spowodowały korektę ceny ropy. Poprzednie wzrosty ceny ropy miały w dużej mierze charakter spekulacyjny i opierały się na założeniu o szybszym od oczekiwanego powrocie gospodarki do stanu z przed pandemii, który staje się coraz mniej prawdopodobny.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zobacz też:
WTI: kurs niewzruszony silnym wzrostem zapasów
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót