Surowcowe
Autor: Bartosz Sawicki

Pszenica: same złe informacje

Najpierw ulewne deszcze i trąby powietrzne a potem fala upałów i brak opadów – ostatnie dwa miesiące anomalii pogodowych ostro rzutują na kondycję upraw na kluczowych dla upraw Stanach w USA.

Ma to swoje odzwierciedlenie w publikowanych w poniedziałkowe wieczory statystykach amerykańskiego Departamentu Rolnictwa. Szczególnie dramatyczna sytuacja dotyczy pszenicy jarej. Tylko 6 proc. upraw znajduje się w znakomitej kondycji a 35 proc. w kondycji dobrej. Łącznie do tych dwóch kategorii zakwalifikowano 4 pkt proc. mniej niż przed tygodniem.

Dla porównania: przed rokiem odsetek ten wynosił aż 76 proc. Nieco lepiej wygląda kondycja upraw pszenicy ozimej: 49 proc. upraw jest w kondycji dobrej lub znakomitej. Przed tygodniem było 50 proc. a przed rokiem 61 proc. Co więcej, na rynku mówi się o słabej jakości surowca, tzn. niskiej zawartości protein.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.