Raport giełdowy
Źródło: TMS Brokers

Widmo normalizacji poliyki Fed uderza w indeksy

Kluczowe wydarzenia:

- USA: Dane z rynku pracy (14:30)
- USA: Indeks ISM (16:00)

 

Komentarz do najważniejszych wydarzeń i więcej rynkowych statystyk znajdziecie Państwo w Raporcie Porannym TMS Brokers.

 

 

Możliwość szybszego zakończenia ilościowego luzowania sygnalizowana w protokole z posiedzenia FOMC uderza w indeksy giełdowe. Kolejnym ciosem mogą być w tym świetle dobre dane z rynku pracy, a na taką możliwość wskazuje szereg wskaźników. Indeksy są w stanie wykupienia i wyraźne są dywergencje, co sprzyjać będzie sile spadków. Wsparcie dla S&P 500 to strefa 1445 - 1447 punktów.

 

 

Na wykresach dziennych indeksu DAX rysują się dywergencje z oscylatorami PKS i RSI i Fear/Greed. Przebicie bariery 7680 pkt. będzie potwierdzeniem rozpoczęcia korekty. Ze względu na bardzo dynamiczny charakter ostatnich zwyżek ważne poziomy wsparcia są dosyć odległe i leżą przy 7583 pkt oraz 7364 pkt. Notowania na europejskich giełdach wspiera korzystna sytuacja na rynku długu PIIGS.

 

 

WIG 20 broni poziomu 2613 punktów, którego przebicie otworzyłoby drogę do spadków w ważne okolice 2600 punktów, w których m.in. przebiega linii konwersji chmury Ichimoku, która od połowy listopada hamowała korekty w ramach fali wzrostowej.

 

Sporządził:
Bartosz Sawicki
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.